De context van laadinfra

Welke laadoplossing past bij jouw gebruikers?

Schuif over de ringen links, en kijk waar je rekening mee moet houden bij het investeren in de beste laadoplossingen voor jouw lokatie.

De context van laadinfra
AC/DC laadpunten Grotere accu's Laadeigenschappen voertuigen Veiligheid en techniek Spanningskwaliteit Slim laden Financien MVO Medewerkers Interne gebruikers Commercie Externe gebruikers PR/PA CO2 prestatieladder Vastgoed beheer Samenwerken in de keten Energiedelen Lokaal optimaliseren

AC/DC laadpunten

AC/DC is elektrotechnisch jargon voor snelladen (DC) en langzaam laden (AC). Medewerkers of bezoekers die een paar uur op lokatie zijn hebben de batterij meestal in die tijd weer vol; professionele voertuigen of passanten, willen binnen 20 minuten weer op weg en hebben een DC-lader nodig. Wat heeft u nodig nu en in de toekomst?

Grotere accu's

Voertuigen krijgen steeds grotere accunpakketten. Grotere accu's betekent langer parkeren en laden met dezelfde laadcapaciteit. Maar wellicht ook een grotere behoefte aan snelladers om snel weer op weg te kunnen met een volle batterij.

Laadeigenschappen voertuigen

Niet elke elektrische auto, bus of truck heeft dezelfde technische laadmogelijkheden. Bekijk wat er nodig is voor de verschillende voertuigen of vraag via de site een overzicht aan van de laadmogelijkheden van de meeste gangbare modellen (kunnen we hier een link opnemen naar contact popup?)

Veiligheid en techniek

Opladen moet allereerst veilig zijn, dus geen loshangende of liggende snoeren. Ook de stoppen in de meterkast in gebouw, werkplaats, of fabriek moeten niet door slaan als er veel geladen terwijl je wel de netaansluiting wilt delen om kosten te besparen. Wil je ook prioriteit kunnen geven aan individuele gebruikers die weinig laadtijd hebben?

Spanningskwaliteit

Elk voertuig is anders afgesteld qua eisen aan spanningskwaliteit. Check met je installateur of laadpunten voldoen aan alle zero emissie eisen voor nu en in de toekomst

Slim laden

Slim laden gaat over hoe je de laadtijd en laadduur beinvloed. Moet er bijvoorbeeld snel geladen worden,  of vooral op elektriciteit uit zon en wind of in daluren, of moet het laden plaatsvinden tussen de pieken van gebruik in werkplaats of fabriek door? Software en algoritmes, gestuurt door input gebruikers en beheerder, voeren de optimalisatie uit bij slimme laadsystemen.

Financien

Een laadoplossing is een aanzienlijke lange termijn investering. Hoe zorg je er voor dat die investering ook lang mee gaat en hoe voorkom je desinvesteringen? Kan het zonder de verhoging van vaste lasten van een extra grote aansluiting op het elektriciteitsnet? Is de laadoplossing uitbreidbaar in de toekomst als er meer en andere voertuigen bijkomen?
Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zoals laadoplossingen dan zijn er fiscale voordelen te behalen! De milieu investeringsaftrek (MIA) maakt het namelijk mogelijk om tot 36% van uw investeringsbedrag af te trekken bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Klik hier voor meer informatie over de MIA (link).

MVO

Brandstoffen veroorzaken CO2 uitstoot en luchtvervuiling. Als bedrijf wordt je steeds meer gevraagd, uitgedaagd en gestimuleerd om CO2 uitstoot te reduceren en bij te dragen aan een schoner milieu, dwz. maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Elektrische voertuigen, zo mogelijk geladen op duurzame elektriciteit, dragen hier aan bij.

Medewerkers

Er komt steeds meer aanbod van elektrische auto's in alle segmenten en vervoerscategorien. Geef medewerkers ook de mogelijkheid hier voor te kiezen en zorg voor laadoplossingen op het werk en thuis zodat elektrisch rijden reistijd en productiviteit niet beinvloed.

Interne gebruikers

Er zijn veel mogelijk interne gebruikers naast eigen medewerkers voor woon-werk verkeer en zakelijke mobiliteit. Denk ook aan poolauto's, bedrijfswagens, LCV's en trucks.

 

Commercie

Externe gebruikers

Naast interne gebruikers, hoe ook rekening met klantbezoeken, leveranciers en andere gasten en bezoekers. Een beschikbare passend laadpunt wordt bijzonder gewaardeerd!

PR/PA

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de positionering van je bedrijf en producten. Zero emissie in goederen/logistiek en personenvervoer speelt in aanbestedingen, opdrachten en in verkoopgesprekken in bijna elke bedrijfstak en marktsegment. Een functionele en efficiente laadinfrastructuur draagt hier in de uitstraling van je bedrijf aan bij.

CO2 prestatieladder

Bij aanbestedingen levert een hogere trede op de CO2 prestatieladder een gunningsvoordeel op. Zo kan de kans toenemen om een aanbesteding te winnen doordat bijvoorbeeld er een fictieve aftrek van de inschrijfprijs plaats vindt. Elekrisch rijden en laden op duurzame elektriciteit helpen uw bedrijf op deze ladder.

Vastgoed beheer

Kijk ook vanuit het vastgoed perspectief. U gebouwen moet aan steeds strengere milieu en duurzaamheidseisen voldoen en een efficiente, geintegreerde laadinfrastructuur voegt waarde toe aan uw gebouw. Een laadoplossing moet ook passen binnen parkeervergunningen en lokale distributieafpraken.

Samenwerken in de keten

Een goede laadinfrastructuur faciliteert ook uw afnemers en leveranciers in de keten met het omschakelen naar elektrisch rijden. Neem contact op met uw distributiepartner en regelmatige bezoekers over hoe u beter en efficienter kunt werken in de keten.

Energiedelen

Batterijen van elektrische voertuigen kunt u traploos laden. Batterijen van stilstaande voertuigen zijn uitermate geschikt om bijvoorbeeld overtollige elektrische energie van zonnepanelen of zonnedaken in de buurt op te slaan. Zo bespaart u kosten en reduceert u CO2 uitstoot. Zijn er lokale initiatieven om energie te delen of te verhandelen waar u aan deelt kunt nemen?

Lokaal optimaliseren

Met het schaarser worden van parkeerruimte en beperkingen aan vrachtvervoer voor wat betreft emissie en laadgewicht, kutn u naast u ketenpartners ook met omliggende bedrijven en instellingen samenewerken. Kunt u parkeer of laad faciliteiten delen?